Přednášky

Vyhledávání

Prameny zbožnosti sv. Cyrila a Metoděje

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL v Praze 10 a Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na besedu z cyklu Iniciativy 17–11, která se koná ve středu 10. dubna od 19 hodin ve farním sále.

Hostem setkání bude doc. Václav Ventura.

Večerem provází Pavel Mareš, vstup je volný, příspěvek dobrovolný, změna programu vyhrazena.

A jaká témata zazní?

  • osobní kontakty, zázemí, výchova a zbožnost soluňských bratří
  • osobnosti, s kterými se setkali
  • setkání křesťanského Východu a Západu
  • význam Cyrila a Metoděje pro ekumenické sbližování

Doc. Václav Ventura, katolický kněz, vyučující patristiky na KTF UK a lékařské etiky na 1. LF UK, autor knihy Spiritualita křesťanského mnišství I a II.

Ke stažení