Přednášky

Vyhledávání

Spravedlnost - základ svobodné společnosti

12. května proběhla další beseda z cyklu Iniciativy 17–11. Hostem setkání byl předseda KDU-ČSL JUDr. Cyril Svoboda.

Během večera zazněly tyto otázky

  • Jak jsou u nás zakotvena lidská práva a občanské svobody?
  • Jaký je postoj křesťanské demokracie k současnému přehodnocování základních hodnot (rodina, bioetika) na národní i mezinárodní úrovni?
  • Jak vidí Cyril Svoboda vztah praktické politiky a sociální nauka církve? Co ho zaujalo při četbě encykliky Caritas in veritate Benedikta XVI.?
  • Jak chápat slovo spravedlnost? A proč je třeba mluvit i o spravedlnosti sociální?
  • Víra, politické přesvědčení a každodenní praxe v parlamentu

JUDr. Cyril SVOBODA, právník, politik, předseda KDU-ČSL a její celorepublikový lídr při volbách do Poslanecké sněmovny. Po listopadu 1989 poradce místopředsedy vlády ČSFR pro lidská práva, restituce a vztahy mezi státem a církví. Ministr několika českých vlád (1998 vnitro, 2002/06 zahraniční věci, 2007/09 šéf legislativní rady vlády, ministr pro místní rozvoj). Napsal učebnici ústavního práva, spoluautor Komentáře k Ústavě České republiky.