Přednášky

Vyhledávání

O ekumenismu kriticky

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích, KDU-ČSL v Praze 10 a Karmelitánské nakladatelství Vás zvou na besedu z cyklu Iniciativy 17–11, která se koná ve středu 16. března 2011 od 19 hodin ve farním sále.

Hostem setkání budou doc. Tomáš Machula a doc. Jaroslav Vokoun.

Večerem provází Pavel Mareš, vstup je volný, každý slušně položený dotaz je hostem zodpovězen.

A jaké otázky zazní?

  • Čeho se má vyvarovat dobrý ekumenismus?
  • Vztah k Tradici a k tradicím v jednotlivých církvích.
  • Ekumena a liturgie.
  • Příklady dobré praxe a slepé uličky.
  • Ekumena ve společnosti a politice.

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., děkan TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, filosof, překladatel (Tomáš Akvinský), publicista (Perspektivy, bloger na Lidovky.cz), milovník kaktusů. Autor řady popularizačních článků (např. Amen) a knih, např.: Církev, dům Boží (2000), Křesťanská víra a racionalita: Filosofický přístup (2004).

Doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., je ekumenický teolog, systematicky se věnující otázce Petrova primátu a jeho postavení v lutersko-katolickém dialogu. Vystudoval filologii, je doktorem teologie na katolické a docentem teologie na evangelické teologické fakultě. Od roku 1983 působil jako evangelický farář v Chomutově, Domažlicích a Českých Budějovicích. Vyučuje ekumenickou teologii a teologickou antropologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Napsal: K rekonstrukci teologie po konci novověku (2008), Postkritický proud v současné angloamerické teologii (2009), Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku (2004) a Naslouchat teoložkám (2010).

Video

Ke stažení