Přednášky

Vyhledávání

Demokracie a kapitalismus v krizi hodnot

13. října 2010 proběhla další beseda z cyklu Iniciativy 17–11. Hostem setkání byl Prof. Lubomír Mlčoch.

Během večera zazněly tyto otázky

  • Jaká je cena nezištnosti?
  • Čím provokuje Benedikt XVI. ve své nejnovější encyklice?
  • Lze se držet tržní logiky a dosahovat přitom společného dobra?
  • Proč není přerozdělování bohatství nic sprostého?
  • Moc bankovního světa - a kde je odpovědnost?
  • Jak vřelý či chladný vztah mají františkáni k penězům?

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., ekonom, profesor na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity, vedoucí Centra pro studium sociální nauky církve při ČBK, člen české Rady Iustitia et Pax a Papežské akademie sociálních věd. Autor knih Institucionální ekonomie a Ekonomie společného dobra. Neúnavný interpret a propagátor katolického sociálního učení postaveného na evangeliu.

Ke stažení