Přednášky

Vyhledávání

Známý neznámý kardinál Josef Beran

14. PROSINCE 2011 proběhla další beseda z cyklu Iniciativy 17–11.

Hostem setkání byla historička a pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů Stanislava Vodičková.

Během večera zazněla tato témata

  • Osobnost kardinála arcibiskupa Josefa Berana ve století mučedníků
  • Zápas s hnědou a rudou totalitou
  • Odjezd kardinála Berana do Říma a projev na Druhém vatikánském koncilu
  • Proces beatifikace
  • Nové znalosti o Beranovi a jeho době

Stanislava Vodičková je historička, pracovnice Ústavu pro studium totalitních režimů, autorka knihy Uzavírám vás do svého srdce: životopis Josefa kardinála Berana.

Video

Ke stažení